Významného ocenění se dostalo společnosti Technické služby Tábor, která získala první místo v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost, ocenění Společensky odpovědná organizace II. stupně a mezinárodní certifikát Committed to Sustainability se dvěma hvězdami a současně tak byla zařazena do mezinárodní databáze EFQM.

Ocenění převzali ve Španělském sále Pražského hradu, jednatel společnosti Michal Polanecký a auditorka společnosti Monika Becková.
Národní ceny kvality se udělují ve více než 80 zemích světa podle prakticky totožných kritérií. Hodnotí se všechny parametry organizace, od kvality řízení, přes ekonomické výsledky, vztah k zákazníkům, zaměstnancům a k životnímu prostředí až po úroveň výsledného produktu.

Pro organizace jde o významnou příležitost k nezávislému a objektivnímu hodnocení jejich činností, efektivity, výstupů a vnitřních procesů, které jim umožňují dosahovat vyšší kvality a přispívají k lepší konkurenceschopnosti. Součástí získaného ocenění je externí nezávislá Zpráva hodnotitele, která představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a případných oblastí pro zlepšení včetně bodového hodnocení.

Michal Polanecký