Jednotka proto v tento den slavnostně nastoupila a zablikala mu svými zásahovými vozy, aby uctila jeho památku a věnovala mu tak tichou vzpomínku.