Nevěřili byste, jak hlasitě se tato zdánlivě klidná šelma středního vzrůstu dokáže projevovat. To se areálem zahrady nese zvuk připomínající mrzuté mňoukání kočky domácí, ovšem na rozdíl od ní je hlas táborského Masotry nesrovnatelně silnější!

Fosa žije ve volné přírodě výhradně na ostrově Madagaskar, kde se nyní vyskytuje už jen zhruba 2500 jedinců. I proto je toto zvíře zařazeno na listině ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochránců přírody (IUCN) v kategorii zranitelný.

V zajetí můžete vidět v evropských zoologických zahradách jen pět desítek kusů fosy madagaskarské, přičemž v České Republice žije pouze ve dvou zoo, z nichž jedna je právě ta v Táboře.

Filip Sušanka