V ředitelském křesle tak po třinácti letech nahradil Ivanu Hašplovou.

Pane řediteli, prozraďte nám na úvod něco málo o sobě.
Pocházím z malé obce Truskovice ležící nedaleko Vodňan. Už od dětství jsem vnímal rozměr služby lidem a Bohu. Od svých tří jsem let začal ministrovat na poutním místě Jména Panny Marie v Lomci. Jako kluk jsem byl sportovně nadaný, rád jsem běhal a závodně hrál fotbal. Jelikož mě bavila matematika, šel jsem studovat Střední průmyslovou školu v Písku se zaměřením na elektrotechniku. Během studia jsem poznal, že mě technika nebaví a lákají mě spíše humanitní obory. Po maturitě jsem se rozhodl, že začnu studovat teologii na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Studium jsem ale nedokončil, začal jsem pracovat, oženil jsem se a v současné době máme s manželkou dvě děti školou povinné. Svoji pracovní kariéru jsem začal v podstatě hned na vedoucí pozici ve firmě, která se zabývá druhotnými odpady. V rámci dalšího pracovního rozvoje jsem si prošel nejrůznějšími pracovními pozicemi, od pracovníka skladu přes obchodního ředitele po jednatele společnosti. Před nástupem do Charity jsem byl na manažerské pozici v logistice.

Co Vás lákalo na práci v Charitě?
Především dlouhodobá vnitřní nenaplněnost v předchozích zaměstnáních. Uvědomoval jsem si kolik času a energie věnuji práci a profitovala z toho především konkrétní společnost, pro kterou jsem v dané chvíli pracoval. V Charitě spatřuji, že svojí prací mohu pomáhat lidem, kteří to nejvíce potřebují – to mi přijde úžasné. Farní charita Tábor je organizace s dlouholetou historií a jejím zřizovatelem je Biskupství českobudějovické. Popravdě, ještě se mi nestalo, aby mým nadřízeným byl věřící člověk a samotná organizace byla právně, a především svým posláním, ukotvená v církvi. Což mně, jakožto věřícímu člověku, a mé práci dodává další rozměr.

Máte už nějakou vizi fungování táborské Charity do budoucna?
V současné době Farní charita Tábor poskytuje dvě služby: Auritus – kontaktní centrum pro osoby závislé na drogách, alkoholu, gamblingu apod. a Dobrovolnické centrum, které díky dobrovolníkům pomáhá v různých přijímacích organizacích. Mojí vizí je rozšířit poskytované služby tak, abychom dokázali nabídnout pomoc co nejširšímu spektru lidí, kteří jsou v nouzi. První fází rozšiřování bude převzetí dvou služeb od Diecézní charity České Budějovice, které v současnosti už působí na území města Tábor. Jedná se o Terénní program – služba zaměřená na pomoc lidem bez domova, a Občanskou poradnu – pomoc lidem v těžké životní situaci. Další rozšiřování služeb bude záviset na potřebách občanů na Táborsku a na našich možnostech. Samozřejmě se budu snažit hledat cesty a možnosti, abychom dokázali pomáhat co nejvíce lidem, ale nikdy to nebude na úkor standardů kvality. Jakákoli pomoc, obzvláště ta profesionální, musí být kvalitní.

Co Váš v nové funkci čeká v nejbližších dnech?
Ve funkci ředitele jsem v podstatě zatím několik dnů, takže se hlavně seznamuji s Charitou samotnou, s jejím chodem, se zaměstnanci a vůbec s principem fungování nestátní neziskové organizace. Přeji sobě a všem zúčastněným plno sil a Boží vedení.

MARTINA NOVÁKOVÁ