Akci uspořádaly spolek Hadasa Tábor, Husitské muzeum Tábor a město Tábor - odbor kultury a cestovního ruchu.

Přítomné přivítal jednatel Hadasy, ředitel táborského muzea a starokatolický jáhen Jakub Smrčka. Poté přednesl projev předseda Hadasy Tábor, táborský starokatolický farář Alois Sassmann. Následovalo pásmo židovských písní v podání táborského sboru Hlahol Tábor pod vedením Hany Schläferové.

Poté Karel Vošta uvedl pásmo básní židovského autora O. Lederera z Radenína (zahynul v Osvětimi), které přednesla PhDr. Ludmila Peřinová.  Poté se přečetlo 100 jmen, jedna dvanáctina obětí, které zahynuly po transportu z Tábora v roce 1942 v koncentračních táborech, většinou v táboře Osvětim. Jména četli mj. starosta města Pelhřimova a tamní vedoucí odboru kultury, rovněž tak i vedoucí odboru kultury v Táboře Jana Lorencová, členové Hadasy a další.

Poté zazněl do minuty ticha zvon M. Jan Hus na památku těchto obětí, Hlahol zazpíval píseň Š´má Jisrael (Slyš Izraeli) a přešlo se dolů, směrem k Lužnici, na starý židovský hřbitov (založen 1634), kde předseda Hadasy Alois Sassmann přednesl modlitbu Kádiš (aramejsky Svatý). Po zpěvu izraelské a československé hymny pronesl římskokatolický jáhen Václav Mikula (nemocniční kaplan) tzv. Áronské požehnání, čímž bylo shromáždění ukončeno. Akce se zúčastnila i zakladatelka Hadasy Tábor a její dlouholetá předsedkyně a velká skautka Hana Jančíková (91).

Děkujeme Aloisi Sassmannovi za zaslání příspěvku