Magdalena Kožená se rozhodla osobně podpořit základní umělecké školy v České republice. V roce 2016 založila nadační fond, jehož posláním je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání. Chce přispět k dalšímu růstu uměleckých talentů a podpořit ZUŠ v jejich nadstavbových aktivitách.

Nadační fond má za cíl:
• zviditelnit jedinečný systém ZUŠ a přiblížit jej co nejvíce veřejnosti,
• představit ZUŠ jako prostředí pro vyhledávání, rozvoj a podporu dětských talentů,
• podporovat ZUŠ při vytváření vlastních projektů a při komunikaci s rodiči a veřejností.

V České republice je podle posledních údajů 504 ZUŠek, ve kterých studuje více než čtvrt milionu žáků. O jejich vzdělávání se stará okolo 13 000 pedagogů, přičemž mnozí z nich jsou i aktivními profesionály ve svém uměleckém oboru. Zájem o umělecké vzdělávání neustále narůstá – počet žáků ve školách za posledních 10 let vzrostl o 12 %. Žáci se vzdělávají ve 4 oborech: v hudebním (65 % žáků), ve výtvarném (20 % žáků), v tanečním (11 % žáků) a v literárně dramatickém (4 % žáků).

Novinkou posledních let je multimediální obor a oddělení nových médií, kterým disponuje několik desítek škol. ZUŠ se představují Na náměstích, v ulicích, kulturních domech, divadlech, galeriích, parcích, kostelech, nemocnicích, v domovech pro seniory, na hradech a zámcích, dokonce i v zoologické zahradě. ZUŠky v době pandemie a v rámci distančního vzdělávání potvrdily nejen svoji schopnost pružně zareagovat a organizovat on-line výuku, ale též upozornit na význam umění pro psychické zdraví. Navzdory nenahraditelnosti přímého lidského kontaktu se pravidelná práce pedagoga s žákem prostřednictvím moderní techniky stala významnou kotvou pro žáky a studenty, kteří stejně jako ostatní zůstali uzavřeni ve svých domovech. Ve virtuálním prostředí tak vzniklo množství videí a on-line prezentací napříč uměleckými obory.

ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře pořádá v rámci ZUŠ Open koncert v divadle Oskara Nedbala. Zazní sólové skladby různých nástrojů a zpěv. Vystoupí také různá komorní seskupení, konkrétně kvarteto bicích nástrojů, houslový a kytarový soubor. Žáci zahrají skladby různých stylů a období, od renesančních madrigalů až po Bugatti step Jaroslava Ježka. Repertoár bude skutečně různorodý od operních árií, až po písničky z pohádek. Na konci koncertu vystoupí Svišti v orchestřišti - orchestr 40 mladých hudebníků. Zahraje také v zahradě Táborské Střelnice a letos již čtvrtým rokem na školním festivalu Open (Pi)Air 2022, který se bude konat ve středu 29. června 2022.

Jan Dafčík

Zdroj: www.zusopen.cz