Křížová cesta
Obec Stožec se v souvislosti s rekonstrukcí Stožecké kaple v roce 2013 rozhodla obnovit trasy křížových cest. Jako první byla obnovena trasa z Českých Žlebů. Její průběh byl stanoven podle historických materiálů. Původní obrazy byly upevněny na stromech, byly zasklené a zarámované (patrně se jednalo o barvotisky na papíru nebo originální malby rovněž na papíru a bylo nutno je chránit sklem). Nedochoval se žádný jiný materiál, který by poskytl bližší informaci.
Pro obnovenou cestu vyhotovila nové obrazy vimperská malířka Vladimíra Fridrichová Kunešová, která je namalovala na kovové desky. Malířka práci dokončila na podzim 2015 a na konci listopadu 2015 mohly být obrazy na křížovou cestu umístěny.

Kaple Panny Marie
Stožecká kaple je ukázkou lidové řezbářské práce. Její vznik spadá do  konce 18. století. V místech, kde vyvěrá pramen léčivé vody, byla nejprve postavena malá dřevěná kaple, kterou později nahradila kaple zděná. U kaple se setkávaly křížové cesty ze Stožce, Českých Žlebů a Dobré. Dle legendy zdejší pramen navrátil volarskému kováři zrak.

Stožecká skála
Stožecká skála je 974 m vysoký šumavský vrchol se skalnatým hřebínkem. V dávných dobách zde stála strážní věž, která měla za úkol chránit obchodníky na Zlaté stezce. Je zde nádherný rozhled na Stožec, Nové údolí a hraniční panorama Třístoličníku a Plechého. Při dobré viditelnosti můžete zahlédnout štíty Alp. 

Zdroj: obec.sumava.eu