Seznamujeme v něm naše i partnerské žáky s českou historií a kulturou.  Stejně tak poznáváme prostřednictvím širokého spektra aktivit v hodinách, mimoškolních aktivitách i během mezinárodních mobilit kulturu a historii partnerských zemí – Španělska, Turecka, Portugalska, Bulharska a Itálie.
Koronavirová pandemie nám sice odložila některé výjezdy, další projektové aktivity ale naštěstí nadále probíhají. Naši žáci a jejich rodiče například přispěli krásnými výtvarnými díly a fotkami k tématu Co jsem dělal během koronavirové pandemie, následně vytvořily naše děti po opětovném vrácení do škol díla k tématu Jak se cítím po opětovném otevření škol. Některá tato díla byla společně s fotkami a ukázkami dalších aktivit vystavena během prázdnin v budově Městského úřadu Tábor na Žižkově náměstí.
Součástí projektu jsou i Táborská setkání a Dny evropského dědictví. Proto se někteří naši žáci těchto akcí zúčastnili. Např. třída 4.A se vydala do města již v pátek 11. září. Nejprve se zastavila u pomníku Jana Husa a připomněla si jeho význam a osud. Ve třídě mají totiž kalendář, který je vydán k 600. výročí města a připomíná historii Tábora. Na jednom z jeho listů je právě fotka Jana Husa z tohoto památníku a dětem tak byl povědomý.  Procházkou kolem kostela Československé církve husitské, s typickým kalichem na její věži, pak pokračovali žáčci k Husitskému muzeu. Tam si vyzvedli krásně připravenou mapku starého města a pak postupně hledali označená místa a plnili úkoly s nimi související. Hledali tak například rozdíly na staré fotce budovy muzea a na nynější nově opravené fasádě, luštili letopočet zapsaný římskými číslicemi, pátrali na kašně po tom, co drží v ruce rytíř Roland, zjistili, kde stávala synagoga, nebo kde byl dříve používán padací most.
Zábavnou formou tak díky hezkému nápadu Husitského muzea poznali mnoho z historie našeho města. Čas zbyl i na odpočinek na dětském hřišti, kde nabrali nové síly na návštěvu Štičí líhně, kde zkoumali pod mikroskopem drobné vodní živočichy a prohlédli si model meandrující řeky, který dokonce mohli ovládat a viděli tak i chování řeky při povodni.
Některé děti se sešly i v neděli, kdy v Táboře navíc probíhaly Dny evropského kulturního dědictví, v jejichž rámci jsou každoročně zdarma zpřístupněna mnohá zajímavá místa a výstavy. Dostaly se tak např. do Husitského muzea, kde si v nádherném gotickém sále poslechly několik nových verzí Jistebnického kancionálu a prohlédly si výstavu k 600 letům našeho města. Na jarmarku si vyrobily mýdla a uviděly ukázky starých řemesel. V galerii Ambit navštívily výstavu obrazů s názvem Malovali Tábor, ve vodárenské věži výstavu Alžběty Horynové. Čas si našly i na návštěvu Strašidelného podzemí a Skřítkova.
Vše, co děti viděly, rovněž dobře doplňuje letošní školní projekty pro čtvrťáky Husitou ve svém městě a Poznej své město Tábor – oba jim jistě pomohou poznat, co všechno se za 600 let trvání našeho města přihodilo.

 Jana Bičišťová, Tábor