V současné době nabízí tyto čtyřleté maturitní obory: ekologie a životní prostředí (zaměření: biologie a ekologie živočichů, ochrana a tvorba životního prostředí), přírodovědné lyceum, analýza potravin (program: kvalita a bezpečnost potravin), technologie potravin (program: potraviny a biotechnologie).

Spolupráce s praxí

Z dlouhodobého hlediska se škola orientuje na spolupráci s výrobními podniky (např. Budějovický Budvar, Samson, Bohemia Regent Třeboň a další velké pivovary, minipivovary, Madeta, Agrola Jindřichův Hradec, Rašelina Soběslav aj.), výzkumnými organizacemi (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd Praha-Zbraslav, MILCOM-výzkumný ústav mlékárenský, Ústav jaderného výzkumu Řež u Prahy) a státní správou (Chráněná krajinná oblast Třeboňsko, Národní park a CHKO Šumava, městské úřady). Významnou složkou činnosti je spolupráce s vysokými školami, zejména s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Domov mládeže

Zde nacházejí zázemí studenti ze vzdálenějších míst, jejichž dopravní spojení do školy není snadné. Kromě ubytování a celodenního stravování mají žáci k dispozici klubovny a studovny. Volný čas mohou trávit v různých zájmových kroužcích. Ubytovaní žáci úspěšně dlouhodobě spolupracují se soběslavskou Rolničkou a s Domovem pro seniory ve Veselí nad Lužnicí.

Spolupráce se zahraničními školami

Za dobu své existence jsme vybudovali výborně fungující vztahy spolupráce s těmito zahraničními středními školami: Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft in Yspertal (Rakousko), která vyučuje obor životní prostředí a hospodářství, Höhere Bundeslehr - und Forschungsanstalt Francisco Josephinum in Wieselburg (Rakousko), kde se vyučuje studijní obor potraviny a biotechnologie, Zespół Szkół im. Wladyslawa Szybinskiego Cieszyn (Polsko), která nabízí lyceum, Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Maďarsko), zaměření: gymnázium a střední odborná škola pro ochranu životního prostředí, Spojená škola Rakovice (Slovensko).

Škola vychovává ve Veselí nad Lužnicí budoucí sládky. Má i vlastní minipivovar.
Škola vychovává ve Veselí nad Lužnicí budoucí sládky. Má i vlastní minipivovar

Oficiální oslavy 30. výročí se ve škole pro pozvané hosty konají v pátek 6. a v sobotu 7. října. Zahájení oslav se koná v pátek v 9.30 hodin na dvoře školy, pokračovat bude vernisáží tří výstav - Ze života školy - fotografie bývalého učitele Josefa Míchala, Pod hladinou fotografie Radima Váchy, Pivovarské dobové technologie - výstava modelu absolventa školy Miloslava Vaváčka.
V sobotu potom následuje od 10 do 18 hodin den otevřených dveří, kdy je srdečně zvána kromě absolventů také široká veřejnost.
Program:
- prezence absolventů ve vestibulu školy
- prohlídka školy, laboratoří, terária, akvária, minipivovaru
- setkání se současnými a bývalými učiteli, vychovatelkami
- přehlídka minipivovarů a pivovarů v přízemí školy

Každým rokem se za účasti žáků z Veselí nad Lužnicí, Yspertalu, Tokaje, Cieszyna, Rakovic, konají mezinárodní ekologické projekty (tzv. ekoprojekty) na jedné z těchto partnerských škol. Tradice byla založena v roce 1999, trvá dodnes. V letošním školním roce se uskutečnil již 23. Ekoprojekt ve Veselí nad Lužnicí. Studenti tak mají možnost se seznámit s okolními zeměmi, jejich životním prostředím, načerpat nové poznatky a zdokonalit se v angličtině, která je hlavním komunikačním jazykem projektů.

Projekty z fondů Evropské unie

Kromě mezinárodních ekologických projektů se škola zapojuje do projektů, které jsou financovány z fondů Evropské unie. V posledních letech výrazně vylepšila svou energetickou bilanci. V listopadu 2021 byl uveden do provozu vzduchotechnický systém školy s rekuperací tepla. Tento systém umožňuje měření koncentrace oxidu uhličitého v učebnách a pravidelné větrání prostor.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

V březnu 2022 byla uvedena do provozu nová fotovoltaická elektrárna, zároveň byla vybudována nabíjecí stanice pro elektromobil. Elektromobil značky Škoda Enyaq IV byl zakoupen z dotace Státního fondu životního prostředí a z prostředků školy na jaře 2023.

Úspěchy žáků v soutěžích

Naši žáci se pravidelně dobře umisťují v olympiádách biologických, chemických, ekologických, z českého jazyka i v mnoha sportovních soutěžích. Účastní se krajských i celostátních kol Středoškolské odborné činnosti a soutěže ENERSOL.

Praxe

V rámci praxí studenti oboru ekologie a životní prostředí udržují naučnou stezku Borkovická blata, kde každoročně provádějí terénní práce a učí se chránit přírodu. Individuální praxe žáků 3. a 4. ročníků zaměřených na ochranu životního prostředí probíhají v oblasti vodohospodářství, nakládání s odpady, státní správy, správy chráněných krajinných oblastí a národních parků, v laboratořích monitorujících životní prostředí. Žáci, kteří studují zaměření biologie a ekologie živočichů a rostlin, získávají praxi v zoologických i v botanických zahradách, firmách na chov akvarijních ryb a v záchranných stanicích živočichů.

Den otevřených dveřích na Střední odborné škole ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí.
K návštěvě lákali plazi i ochutnávky

Praktická cvičení žáků v oboru analýza potravin se uskutečňují ve školní mikrobiologické, chemické i analytické laboratoři s vynikajícím přístrojovým vybavením. Další praxi získávají v laboratořích potravinářských firem a výzkumných ústavů.

Praktická cvičení žáků v oboru technologie potravin se konají ve školním minipivovaru a ve školním poloprovozu, který byl nově vybudován v roce 2016 v Madetě Planá nad Lužnicí. Žáci zde mají k dispozici učebnu a minimlékárnu, kde se učí vyrábět různé druhy mléčných výrobků. Toto moderní zařízení plně nahradilo zrušený školní poloprovoz v bývalém závodě Madeta Řípec. Typickým žákovským výrobkem z Plané n. L. jsou ochucené čerstvé sýry, sýr zrající v chladu s názvem „Studentské zlatíčko“, dlouhozrající sýr eidamského typu, školní máslíčko, školní jogurt neochucený a ochucený.

Slavnostní uvedení Ivana Dufka do síně slávy v Praze.
Školní sládek je už v síni slávy

Další praxi získávají žáci v mlékárnách a minimlékárnách v Jihočeském kraji a v krajích sousedních. Ve školním minipivovaru se žáci učí vyrábět piva z různých tradičních i netradičních surovin. Zajímavostí je využití vlastního chmelu pro výrobu piva, který pěstujeme v ukázkové chmelnici na školním dvoře. K minipivovaru patří stáčecí zařízení do lahví, sudů, výčepní zařízení a chladicí box. Hotový výrobek, nefiltrované, nepasterizované pivo, je ověřován rozbory v mikrobiologických a analytických laboratořích školy a senzoricky hodnocen. V minipivovaru se žáci učí vyrábět tyto druhy piv: nealkoholické pivo, Blatské výčepní (10°), Blatský ležák světlý a tmavý (12°), Blatský švihák světlý (14°), piva pšeničná, speciální a ochucená. Budoucí sládci chodí také na praxi do minipivovarů a velkých pivovarů, kde získávají další dovednosti. Zájemcům z řad veřejnosti prodáváme na základě objednávky pivo v litrových PET lahvích nebo pivo sudové.

Střední odborná škola ekologická a potravinářská připravila za 30 let své existence pro povolání řadu absolventů, odborníků oddaných a prospěšných svému oboru. Celá řada z nich získala vysokoškolské vzdělání. Ve škole vyučuje v tomto školním roce 7 učitelů odborných předmětů – absolventů školy.

Do dalších let přeji naší škole mnoho úspěchů, nadané studenty a vynikající pedagogy.

Ing. Ladislav Honsa, ředitel školy