V turistické oblasti Toulava se tak otevře nový turistický koridor, který bude přivádět návštěvníky do regionu.

Via Czechia jsou dálkové turistické trasy, které propojují celou Českou republiku. V současnosti existují dvě stezky - Severní a Jižní, jež vedou kolem naší země po okružních horách. Právě ale vzniká "Stezka Středozemím", která propojuje nejsevernější a nejjižnější bod České republiky. A právě tato část povede od Prahy do Sedlčan přes Sedlec-Prčici, Jistebnici a Borotín do Tábora. Odtud bude pokračovat Stezkou údolím Lužnice do Bechyně a dál do Českých Budějovic. K cyklotrase Praha-Vídeň tak přibude další koridor - tentokrát také pro pěší turisty. Toulava přitom na této trase - Tábor-Sedlec-Prčice-Sedlčany připravuje Stezky do Prčice, které by měly turistům celý tento kraj lépe představit.

Stezka údolím Lužnice už figuruje na seznamu nejlepších tras Evropy Leading Quality Trails Best of Europe. Pro turistický region Toulavy jsou právě tyto stezky klíčové – představují region jako místo ideální pro turistiku, navazují na sebe služby v cestovním ruchu a tvoří nabídku pro turisty, kvůli které by mohli do Toulavy zavítat.

Úsek vedený Toulavou se tak objeví v nové knize stezek Via Czechia „Stezka Středozemím“. Zároveň se Toulava zapojí do společné propagace projektu.

Jan Sochor