Jízda na koni, chůze na chůdách, skákání v pytli, malování na obličej nebo střelba do terče. To vše si mohly děti vyzkoušet v neděli v krásném areálu Střelnice místního Mysliveckého spolku LIBOUŠ Zvěrotice. Dětský den pořádal spolek Občané obce Sedlečko u Soběslavě spolu s Mysliveckým spolkem. Jednalo se o první Dětský den pořádaný nově vzniklým spolkem občanů v Sedlečku u Soběslavě.

Děti plnily různé úkoly a sbíraly razítka na třinácti stanovištích. Za nasbíraná razítka dostaly sladkou odměnu v podobě medaile a každé si odneslo tašku s překvapením od sponzorů akce.

Po celou dobu pro ně byl připraven koutek s občerstvením. Největší fronta se tvořila u palačinek s nutellou a párkem v rohlíku. Pro dospělé byl zase připraven stánek s výtečnou kávou a domácí limonádou. Velký dík patří všem ochotným sousedům, kteří se také postarali o něco dobrého na zub. Volné odpoledne děti završily na skákacím hradě a v odpočinkovém háji. Po celou dobu nám přálo počasí a odpoledne plynulo v příjemné atmosféře.

Občané obce Sedlečko u Soběslavě, z. s.