1. týden – rozhledny

Pohybové úkoly:

1. Ježeček Mareček si balí batoh na výlet (Ježeček Mareček) Popis úkolu: Ježeček spěchá, a tak bude honem hledat svoje věci a házet je do batohu. Vyznačte si cíl = batoh (může být opravdu otevřený batoh, nebo třeba rozložená mikina) a kruh ve vzdálenosti cca 2–3 m od mikiny (pomocí klacků, kamenů…). Určete si časový limit (např. 2 minuty), během této doby dítě sbírá v okolí šišky, běží ke kruhu a z jeho hranice hází šišku do batohu. Do tohoto kruhu se nesmí vstoupit. Na závěr spočítejte, kolik šišek je v batohu, vyndejte je a může začít další.

2. Levá, pravá, levá, pravá, tak se chodí do světa. Kdo to splete můj ty světe, to je ale popleta. (Kobylka Emilka) Popis úkolu: Střídání pravé a levé nohy. Na zemi vyznačte osm kroužků (nakreslit křídou, ploché kameny, listy). Dítě si stoupne do prvního kroužku. Vykročí pravou nohou do kroužku č. 2, přinoží levou. Stojí tedy oběma nohama v kroužku 2. Vykročí levou do kroužku č. 3, přinoží pravou atd.

3. Levá, pravá, levá, pravá, ze schodů i ze vrátek. Kdo to splete, můj ty světe, ten netrefí na zpátek. (Kobylka Emilka) Popis úkolu: Naskládejte na zem rovnoběžně vedle sebe několik klacků – jako stupně schodiště. Dítě překračuje klacky, zvedá kolena, střídá nohy. Poté obměna přes klacky skáče – menší děti snožmo, větší i po jedné noze. Těžší varianta – některé z klacků zvedněte kus nad zem.

4. S opičkou Haničkou nejprve prolezeme vrátky ze zahrádky, ale vrata na ulici jsou zavřená, a tak přelezeme zeď. (Opička Hanička) Popis úkolu: Všichni výletníci si stoupnou do zástupu do stoje rozkročného. Poslední prolézá tunelem z nohou dopředu a stoupá si na první místo. Po chvíli obměníme a místo tunelem lezeme přes zeď. Všichni v zástupu dřep, sbalit se do co nejmenšího klubíčka a poslední se dopředu dostává jejich překročením nebo přelezením.

Nepohybové úkoly:

1. Co si mám vzít na výlet? (Beruška Danuška) Popis úkolu: Hra pro starší předškoláky. Rodič si vymyslí pravidlo, podle kterého bude schvalovat předměty, které si dítě smí vzít s sebou – např. předměty začínající na B. Dítě se zeptá: „Můžu si vzít batoh?“ „Ano.“ „Můžu si vzít pláštěnku?“ „Ne.“ Dítě se postupně ptá na další předměty a musí zjistit, podle jakého pravidla je rodič schvaluje. Příklady pravidel – počáteční písmeno, počet slabik (např. jednoslabičná smí, víceslabičná ne), materiál, velikost… Adéla – vyfotí nějaké předměty a písmeno.

2. Co si vezmu na . . .? (Veveruška Věruška) Popis úkolu: Hra pro mladší děti. Rodič vymyslí, kam se pojede – např. k moři, do hor, na jižní pól… Spolu s dítětem si povídají, co si s sebou vezmou, jestli jsou do dané lokace vhodné plavky nebo kožich. Lucko – mohl by Kubík něco nakreslit, třeba věci, které si bere na tábor/k moři atd.

Česká obec sokolská