Na další sobotní vzdělávací procházku Táborem Sobotníci s historičkami Jitkou a Lenkou Vandrovcovými se můžete vydat 19. 2. od 14 h. Vychází se ze Žižkova náměstí. Vycházka Rudá záře nad Táborem zohlední historii požárů v Táboře. Dozvíte se o velkých neštěstích z 16. století, kdy téměř celé město lehlo popelem. Řeč bude také o táborském sboru dobrovolných hasičů, který od roku 1868 v Táboře s ohňi bojuje.