Návštěvníci měli možnost zjistit, co práce skláře obnáší a dokonce si ji mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Pod dohledem skláře Jaroslava Effmerta si zájemci vlastnoručně vyrobili originální skleněný korálek, což byla lákavá výzva jak pro děti tak pro dospělé.
Spolu se sklářem Zdeňkem Kuncem se mohli všichni přesvědčit, že sklářství není pouze řemeslo ale i umění, a že ze skla je možné vykouzlit snad cokoli. Dokonce i samotného Jana Žižku z Trocnova.
I přes deštivé počasí si přišly na Trocnov zasklářit více než dvě stovky návštěvníků. Akce se konala v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko - Česká republika.
Další akce proběhnou v Památníku Jana Žižky z Trocnova v měsíci srpnu a budou zaměřeny mimo jiné na život středověké šlechty. Těšit se můžete 1. 8. na ukázky lovectví a sokolnictví ve středověku nebo 22. 8. na den plný středověké hudby, her a zábavy. 

Gabriela Zemanová