Chápu, že většina poslaných příběhů bude obsahovat příběhy zachraňující životy a majetky. 

Nemělo by se ale zapomínat i na ostatní práci, kterou především dobrovolní hasiči dělají. Ať už je to odstraňování popadaných stromů, čerpání vody ze zatopených sklepů nebo pořádání pálení čarodějnic.

Jmenovitě chci poděkovat starostovi hasičů Tomášovi Šuranovi, že to i přes narůstající administrativu nevzdal. Ba co víc, od letošního roku si pod křídla hasičů vzal obcí zrušenou kulturní komisi. Umožnil tak plynulé pokračovaní akcí, na kterých se hasiči aktivně podílejí - Dětský den, Sportovní den, Rozsvícení vánočního stromu.

Velké díky patří i jeho bratrovi, veliteli jednotky, Petrovi Šuranovi, který bojuje za co nejlepší vybavení jednotky a i díky tomu mohla jednotka zasahovat při požárech nejen v Chrustenicích, ale i pomáhat profesionálním hasičům z Berouna.

Moje poděkování samozřejmě patří všem členům SDH Chrustenice.