Je jedním z výstupů shodně znějícího ročního projektu, kterého se účastní Mateřská škola Nerudova.

Jeho záměrem je, mimo jiné, vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s vlastní zemí a společností, s lidmi a jejich kulturou, s městem Soběslav, které právě v letošním roce v roce oslaví 630. výročí vzniku. A právě toto výročí bylo naší inspirací. Projekt a všechny činnosti a aktivity s ním spojené je motivován naší novou loutkou skřítka Soběslaváčka.

Děti ve svých malbách, kresbách a v dalším výtvarném vyjadřování projevují svoji osobnost, fantazii a tvořivost, cítění i chápání světa, který je obklopuje. Součástí letošní výstavy jsou také výrobky, které vytvořily doma s rodiči na téma "Naše město Soběslav". Co pro děti znamená dle jejich slov naše město? „Naše město je náš dům, kostel

na náměstí, nádraží, výstava chovatelů, policie, pochod za Doudlem, naše kino, naše školka".

Děti v mateřské škole si hrají, získávají zkušenosti a prožitky, učí se novému, rozvíjejí se ve všech oblastech pod vedením dospělých. To je vidět na vystavených dílkách

a fotografiích. Na vernisáži to potvrdily svým bezprostředním vystoupením také děti ze třídy hvězdičkové.

Eva Kuklová