Vážení klienti, rodiče, opatrovníci, sponzoři a přátelé Klíčku.


Chci Vás tímto informovat o finančním daru, který jsme dostali od Rodinného pivovaru Bernard.a.s.

Již šestým rokem spolupracujeme s tímto pivovarem.

Rodinný pivovar Bernard a.s. má také v Táboře svoji značkovou prodejnu a finanční dar je výsledkem prodeje Táborské jedenáctky za r. 2020 v této prodejně. Pro Klíček vždy připadne deset haléřů z každé prodané lahve.

Za r. 2020 je výtěžek pro Klíček:

18 078 Kč

Rodinnému pivovaru Bernard a.s. moc děkujeme za finanční dar a zároveň také všem kupujícím, kteří zakoupili Táborskou jedenáctku ve značkové prodejně.

Mgr. Petr Brázda
ředitel
Denní a týdenní stacionář Klíček