Kladská je jedna z nejstarších a největších přírodních rezervací v regionu, je nejcennější částí chráněné krajinné oblasti a byla vyhlášena už ve 30. letech minulého století.
Dnes kolem pětice horských vrchovištních rašelinišť – Tajgy, Pateráku, Lysiny, Malého rašeliniště a Husího lesa – vede 1,6 kilometru dlouhá naučná stezka. Její trasa prochází kolem Kladského rybníka a vede po vyvýšeném povalovém chodníku, na němž je hned několik vyhlídkových míst a odpočivadel.
Stezka rašeliništi měří celkem devět kilometrů a začíná na parkovišti na Kladské.

Čistá, téměř neporušená příroda, tak vás přivítá krajina kolem Mariánských Lázní, Lázní Kynžvart, Kladské, Pramenů a širokého okolí. O zemi spadající do CHKO Slavkovský les má návštěvníkům, co nabídnout. Hluboké lesy plné krásných zákoutí, kde vás jehličnaté stromy překvapí bohatým větvením až k zemi, vás budou obklopovat ze všech stran.

Pocit pozitivní energie měl jistě i kníže Schonburg-Waldenburg, když koncem 19. století přijel do Lázní Kynžvart, aby se účastnil lovu ve zdejších lesích. Krajina s dominantní kladskou loukou, rozprostírající se podél rybníka obklopeného z dalších stran lesy a bažinou, ho zaujala svou krásou natolik, že si zde nechal roku 1875 postavit srub a do konce století zde vyrostlo dalších pět, které dodnes tvoří základ osady. Tím byla založená tradice a věhlas Kladské. Ta svého času, za života knížete, byla druhým největším revírem v Čechách. Ještě dnes je jednou z mála uznaných státních honiteb.

Kladsko se však do historie zapsalo mnohem dříve. Nadmořská výška 820 m n. m. a soustava deseti rybníků ho předurčila k tomu, aby pomohlo při průmyslovém rozvoji kraje. Tehdy se na Slavkovsku rozvíjelo hornictví, a protože místní zdroje neměly dostatek vody na vypírání horniny, byla v letech 1531-36 vybudována tzv. Dlouhá stoka. Ta brala vodu právě z kladské soustavy rybníků a přiváděla ji do Krásna a Horního Slavkova. Na svou dobu to bylo jedinečné dílo co do rozsahu i způsobu provedení. Sama stoka je dlouhá 24 km, měla navíc obdivuhodnou síť kanálů dlouhou 30 km. Napájela 52 rudných mlýnů, přemosťovalo ji 35 mostů, její tok upravovalo 14 stavidel a byla široká 2 metry. Dlouhá stoka zůstala zachována do dnešních dní, i když již dávno neslouží účelu, pro který byla vybudována.

Zaslala Jiřina Doubravová. Děkujeme.