V botanické zahradě právě rozkvetla hrušeň obecná, její věk se odhaduje zhruba na 150 let. Korunu této hrušně tvoří šest silných kosterních větví. Jedná se údajně o podnožovou hrušeň z ovocnářské školky, kterou zde v botanické  zahradě spravoval Karel Němec, syn Boženy Němcové. Karel Němec byl ve školním roce 1869 -1870 jmenován zahradníkem botanické zahrady a zároveň učitelem štěpařství, zelinářství a botaniky. Učil také praxe, krasopis, vedl zahradnický kabinet. Spravoval také vinici, která se dnes již v botanické zahradě nenachází. V rámci školní výuky pořádal štěpařské kurzy a o prázdninách je pořádal i mimo Tábor.  Stal se velmi uznávaným odborníkem. Již koncem 70. let vytvořil sbírku travin a obilovin ve snopečkách, která se používala nejen na táborské škole. Stejně tak významná byla i jeho „štěpařská školka“. Založil zde také sbírku semen. Karel Němec působil ve škole v Táboře 25 let. Z Tábora odchází do Zemského pomologického ústavu v Troji, kde působil jako jeho ředitel.

Je tedy dost možné, že právě tato hrušeň stála u zrodu kariéry Karla Němce.

Žaneta Šišková
vedoucí Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor