Tvůrčí proces začíná u hlíny a dále se transformuje do komplikovanějších materiálů. Jedinečným způsobem budou moci návštěvníci prostřednictvím výstavy nahlédnout pod ruce sochaře a vnímat možnosti materiálu, především hlíny, ještě předtím, než se vypálí do keramiky nebo se přemění v jiný přírodní či umělý materiál.

Richard Stipl (*1968) se narodil v moravském městě Šternberk. V roce 1979 emigroval s rodiči do Kanady. V letech 1988–1993 studoval malbu na Ontario Colledge of Art v Torontu a získal prestižní kanadskou cenu Governor General’s Award (1992). Na začátku devadesátých let se vrátil do České republiky, do rodného Šternberka, kde se podílel na organizaci sympozií světového umění. Přednášel na VŠUP v Praze (2010) a New York Academy of Art (2011).

Richard Stipl se na počátku své tvůrčí kariéry profiloval jako malíř, poté se začal věnovat sochařství. Předlohou k jeho realizacím si je on sám, vyčerpávajícím způsobem se zaměřuje na neurčitou povahu a momentální paradoxy, které jsou neodmyslitelně spjaty s neustálým přetvářením sebe sama v průběhu celého života. Pro Stiplovy obrazy i sochařská díla je charakteristické, že nás nutí přehodnotit současné postoje a přístupy k tvorbě a konzumaci umění. „Richard Stipl neopakuje zavedené náboženské předobrazy, ale vytváří svébytnou polohu křesťanství v civilní formě. Zaměřuje se na zkoumání fyziognomie člověka. Hlavním modelem je mu často on sám,“ popisuje umělcovo uvažování kurátorka výstavy Karolína Juřicová. „Člověk jako entita utváří proporční měřítko. Od postavy se vše rozvíjí a k její hlavě se vše navrací. Neexistuje jiný žijící druh s tak rozvětveným emočním potenciálem,“ doplňuje Juřicová.

Pro Richarda Stipla je hlava nejdůležitější částí těla, kterou pojímá jako mapu emocí. Zážitky libosti a nelibosti naplňují jednotliví aktéři Stiplových procesí. V přesile jsou zobrazovány maskulinní typy. Pokud se objevuje žena, je ve středu celého sousoší a dá se rozlišit pouze naznačenými ženskými partiemi. Fascinací motorických projevů, tedy mimikou a gestikulací vytváří autonomní svět plný nahých figur a holých hlav. Nic nepřekáží vnímání čisté tělesnosti. Richardova počáteční cesta malíře se nevyhýbá ani jeho dráze sochaře. Na lidských figurách a bustách se objevují tetování plná symbolů a nápisů. Vedle toho na těle zaznamenává mementa, kterými upozorňuje na hrozící nebezpečí.

V současnosti Richard Stipl žije a tvoří v Praze a ve Šternberku, vystavuje po celém světě a je součástí mnoha významných veřejných i soukromých sbírek.

 

Výstava bude pro návštěvníky otevřena od 29. 6. do 25. 9. 2022.

Otevírací doba: červen - září | pondělí - zavřeno | úterý – neděle: 10:00 - 18:00

Mezinárodní muzeum keramiky, Bechyně, Novodvorská 301.

MgA. Paulina Skavova