Akce se zúčastnilo 30 parků z celé ČR. Ve čtvrtek 19. října večer se uskutečnil slavnostní večer v Hotelu Fabrika v Humpolci. V soutěži veřejnosti se náš „Přírodní park Lom svatá Anna“ umístil na 2. místě. Získal celkem 15 031 hlasů.

Autor projektu: Viktor Mačura

Spoluatoři projektu: Eva Mačurová, Kateřina Marečková, Viktor Mačura ml.

Investor a zhotovitel: Viktor Mačura

Další zhotovitelé: Farma Jan Novák - zemní práce, odvoz odpadu, čištění jezírka, kácení dřevin, štěpkování; zásilkové zahradnictví "Pro živou zahradu" - přírodní keře, Galerie Michala Olšiaka - socha "Duběnka"

O dílo pečuje: rodina Mačurových

Termín realizace: 2013 - 2018

Místo: Tábor

Přírodní park – Lom svatá Anna se nachází ve starém lomu. Rozkládá se na okraji nové zástavby v Táboře pod vrcholem Měšického vrchu a pod místním vodojemem na ploše cca 6000 m². Lokalita byla dlouhá léta v žalostném stavu. Sloužila jako odkladiště nepotřebných, starých věcí. Přesto se mi místo moc líbilo a přitahovalo mě zvláštním kouzlem. Když se mi naskytla možnost ho koupit, neváhal jsem ani chvilku.

V zimě roku 2013 jsme lom začali revitalizovat. Tím započala I. etapa našeho úsilí. Vysekali jsme trní, křoví a náletové dřeviny, odvozili neuvěřitelné množství odpadků, vyčistili jezírka a odkryli skalní stěny. Ke zvýšení biodiverzity jsme okolo lomu vysázeli původní keře. U vchodu do lomu jsme instalovali sochu "Duběnku" od Michala Olšiaka, jako jeho patronku a ochránkyni a otevřeli ho veřejnosti. I. etapu jsme ukončili na podzim roku 2014, kdy jsme požádali o certifikaci a obdrželi plaketu Ukázkové přírodní zahrady. V roce 2016 dozrála myšlenka vybudování skalkoviště. Tím jsme zahájili 2 etapu proměny lokality.

Chtěli jsme tak propojit část lomu, kterou vymodelovala příroda, s další částí, kterou jsme ze zbytkového kamene a suti z lomu, shromážděného při jeho čištění, vybudovali my. Naplánovali jsme technickou stránku a pustili se do práce. Vytvořili jsme kamennou homoli, skalkové terasy a kamenné záhony. Vzniklo 150 m2 skalek, které jsme osázeli více než 100 druhy skalniček od klasických po léčivky a koření. Vybírali jsme takové druhy, které dokáží růst ve velmi chudém písčito-kamenitém substrátu bez závlahy.

Slavnostní otevření za přítomnosti veřejnosti se uskutečnilo 9. června 2018. Celý projekt jsme realizovali z vlastních zdrojů, bez jakékoliv dotace. Od samého počátku jsme intenzivně zvažovali investici každé koruny. Vlastní finanční zdroje, jejichž objem je limitován příjmy rodiny, byly od začátku vynakládány s takovou efektivitou, aby po finančně náročné revitalizaci v průběhu dalších let stála údržba tohoto území co nejméně prostředků a aby i v době případného snížení finanční síly rodiny bylo bez problémů možné udržet dané prostředí v současném stavu.

Jsem přesvědčen o tom, že projekt našeho typu lze exportovat i do jiných regionů a míst. Jde pouze o to, aby lidé v daném místě začali vnímat takový projekt jako součást svého života. Samozřejmě jsou velmi důležité osoby na začátku, které budou ochotny vlastním úsilím projekt rozjet a začít ho krok po kroku realizovat.

Viktor Mačura, První česká soukromá přírodní zóna, Ukázková přírodní zahrada/přírodní park, Držitel zlaté jihočeské ratolesti