V roce 1977 jsem šel se studenty Lesnické školy v Písku pěšky přes Československo. Před Jičínem jsme odpočívali v hospůdce U Rumcajse, kde jsem si poprvé uvědomil, že Český ráj má svoje pohádky a my na jihu nikoliv. Myšlenka na vytvoření pohádkové postavičky pro jižní Čechy se znovu objevila při setkání s jihočeským malířem Jaroslavem Kerlesem v roce 1995. Tehdy jsme provozovali Turistické informační a mapové centrum v přízemí českobudějovické radnice. Tady se narodil kapr Jakub a první dva logovtipy - kapr jede na kole a pije pivo. K pohádkovým vyprávěním Báry Stlukové pro  města, obce a jiná místa postupně přibývaly další logovtipy. Dne 9. listopadu  2003 byl pan režisér Zdeněk Troška korunován Pohádkovým králem hejtmanem Jč kraje panem Janem Zahradníkem v DK Metropol. Byly tak vytvořeny základní podmínky pro vznik jihočeských televizních večerníčků. Tříminutový pilotní projekt pro ČT byl vytvořený s AT studiem Ondřeje Všetíčka,  Filmovou školou v Písku, Pavlem Kubantem aj.

Bohužel, potřebné spolufinancování se v Jč KÚ nenašlo, (na vytvoření prvních 7 dílů pro ČT by stačily 4 mil Kč).  Ale kapr Jakub žije - máme s ním pohádkové knihy, mapy, pasy, vandrovní knížky, 4pohledy, pexesa, 3 CD pohádek s Českým rozhlasem od Václava Vydry, Julie Goetzové, Martina Hrušky za režie Zdeňka Trošky…

 Projekt Jižních Čech pohádkových pokračuje. Centrální pohádkovou kancelář Česka jsme přemístili z českobudějovického náměstí do Galerie Myšák, Vinohradská 31 v Praze.

Kancelář pro Jižní Čechy pohádkové bychom rádi situovali na jih, např. do Písku, ale není podmínkou, pokud najdeme vstřícnost jinde.

Jižní Čechy pohádkové fungují v rámci České pohádkové akademie a nabízejí akce a spolupráci dětem a dospělým s fantazíí.

V galerii si připomeňme vybrané Pohádkové dny: 

10. Pohádkový den se uskutečnil v Netolicích 18. března 2012 s ČD a Pavlem Kosmatou. Jeli jsme z Českých Budějovic parním vlakem do Netolic.

V Netolicích v muzeu jsme domlouvali s Ondřejem Všetíčkem, Zdeňkem Troškou, Bárou Stlukovou aj. natočení večerníčků s kaprem Jakubem. Natočili jsme vzorek tři minuty.

11. Pohádkový den a otevření pohádkové sezony v Pohádkovém království Zdeňka Trošky se uskutečnily 15. března 2013 v Dačicích a Slavonicích. Krále doprovázela královna Veronika Žilková a mnoho pohádkových postav.

 V Dačicích se konal i pohádkový sněm. Začal přivítáním a podáním zpráv pohádkovými ministry o stavu jejich ministerstev.

 Marcel Goetz