Podařilo se nám získat finanční prostředky z dotačního programu Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji. Ve spolupráci s organizací Hope4Kids jsme zorganizovali programy zaměřené na prevenci agresivity, šikany a dalšího rizikového chování pro všechny žáky naší školy. Tyto programy efektivně učí děti řešit obtížné situace a předcházejí rozvoji rizikového chování u žáků. Forma je přizpůsobena věku dětí a jsou využívány nejrůznější didaktické metody a postupy tak, aby prevence byla co nejefektivnější. Nejmenší děti tak programem provedl maňásek Heřmánek, starší žáci zase měli dostatek prostoru k diskuzi a zamyšlení nad složitějšími tématy. Velké poděkování patří Ing. Adéle Strojkové, která naše žáky všemi programy provázela. Těšíme se na další setkání, které proběhne v červnu, a doufáme, že se nám podobný projekt podaří zrealizovat i v dalším školním roce.

Mgr. Hana Prošková, školní metodička prevence