Podle platných nařízení vlády je počet účastníků bohoslužeb omezen kapacitou prostorů. Lze obsadit vždy jen deset procent  míst k sezení. Rodinné a svátečné bohoslužby se proto budou konat v Masarykově domově (Smetanova 1284), běžná nedělní shromáždění v modlitebně v Bílkově ulici. Pro děti je za celé doby bohoslužeb zajištěn vlastní program v oddělené místnosti.

Neděle    21. února - Neděle Invocavit        kázání: Matouš 4,1-11

Neděle 28. února - Neděle Reminiscere        kázání: Marek 12,1-12

Neděle 7. března - Neděle Oculi (s vysluhováním Večeře Páně)       kázání: Lukáš 9,57-62

Neděle 14. března - Neděle Laetare        kázání: Jan 12,20-26

Neděle 21. března - Neděle Judica        kázání: Marek 10,35-45

Neděle 28. března - Květná neděle        kázání: Jan 12,12-19

Čtvrtek 1. dubna, 18 hod. - Zelený čtvrtek (s vysluhováním Večeře Páně)       kázání: Jan 13,1-15.34-35

Pátek  2. dubna, 15 hod. - Velký pátek (s vysluhováním Večeře Páně)     kázání: Jan 19,16-30

Neděle 4. dubna - Boží hod velikonoční (s vysluhováním Večeře Páně)        kázání: Marek 16,1-8

Pondělí  5. dubna - Velikonoční pondělí       rodinná bohoslužba s velikonoční divadelní hrou

  

Zvukové záznamy z bohoslužeb 

Pokud nechcete riskovat nebo nemůžete se osobně účastnit bohoslužeb, můžete si zde stáhnout a poslechnout zvukové záznamy kázání posledních nedělí z webové stránky farního sboru: http://ccetabor.webnode.cz

 

Christof Lange, Českobratrská církev evangelická Tábor