V rámci těchto „kulatin“ proběhlo již několik akcí. Nyní nás čeká trochu netradiční výstava, která chce navázat na podobné výstavy, konající se zde již na počátku 20. století, jednalo se o tzv. zahradnicko-ovocnické výstavy. Výstava, kterou jsme nazvali Dary naší země, bude návštěvníky seznamovat s výpěstky členů Českého zahrádkářského svazu, se starými odrůdami ovoce a také s produkty regionálních farmářů, včelařů a dalších producentů. Připomenuta bude i historie školy a botanické zahrady.

Produkty a výrobky od regionálních a lokálních farmářů a producentů budou k vidění ve dnech 22. 10. až 25. 10. 2021 v prostorách VOŠ a SZeŠ a botanické zahrady. Tato výstava ovoce, zeleniny, mléčných a jiných produktů a výrobků se koná u příležitosti 155 let založení této školy, tehdy Královské české vyšší hospodářské a hospodářsko - průmyslové školy zemské.

Slavnostní zahájení proběhne v pátek 22. 10. od 10 hodin (do 18 hodin).

V sobotu 23. 10. (8 – 18 hodin) bude možný prodej produktů.

V neděli 24. 10. (10 – 17 hodin) v souvislosti i s expozicí starých odrůd ovoce na výstavě bude poskytováno bezplatné odborné poradenství panem Ing. Z. Buzkem, včetně určování donesených plodů ovoce.

V pondělí 25. 10. (8 – 17 hodin) budou připraveny a organizovány i doprovodné aktivity pro žáky a studenty táborských škol. V 16 hodin bude výstava ukončena přednáškou Ing. Z. Buzka a RNDr. V. Říhy o historii, významu, pěstování a záchraně současných starých ovocných odrůd na Táborsku.

Součástí výstavy bude soutěž o nejkrásnější jablko. Tuto soutěž bude organizovat Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu, které bude zajišťovat výstavu výpěstků svých členů ze základních organizací.

Návštěvníci budou mít možnost, se v rámci výstavy zúčastnit znalostního kvízu zaměřeného na regionální produkty. Výherci kvízu získají věcné ceny.

Akce se koná pod záštitou paní místostarostky města Tábora Ing. Olgy Bastlové.

Pořadatelé si vyhrazují právo reagovat na aktuální epidemiologickou situaci.

Ing. Žaneta Šišková
vedoucí Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor