Akce byla zahájena před budovou mateřské školy, poté přicházeli tři králové Melichar, Baltazar a Kašpar, který byl usazen na velbloudovi. Za doprovodu zvukové kulisy, která se linula z městského rozhlasu, se mohl průvod vydat za betlémskou hvězdou, andělem a třemi králi na předem určenou trasu.

Hlavy dětí zdobily tříkrálové koruny, vyrobené dle vlastní fantazie v předchozích dnech s učitelkami. Tříkrálové putování bylo ukončeno na zahradě mateřské školy, kde mohli diváci zhlédnout vystoupení živého betléma.

O bezpečnost akce se postarala Městská Policie Planá nad Lužnicí a občerstvení zajistila kuchyně mateřské školy. Tříkrálové putování mělo velmi pěkné zpětné ohlasy a vybrané peníze jistě pomohou, kde je potřeba.

Lenka Macháčková, Mateřská škola Pohádka Planá nad Lužnicí