Za snímky z řádění vichřice patří díky Petře Poslušné z Tábora.