Například v akademické knihovně návštěvníci vnímali knihu všemi smysly, na ekonomické fakultě poznali výrobky budoucnosti, na přírodovědecké fakultě zjistili, zda detektiv potřebuje chemii, biotechnologií a genetikou se zabývali na zemědělské a technologické fakultě, s roboty se setkali na pedagogické fakultě nebo si užili další bohatý program. 

Navštívit mohli zájemci o vědu i Biologické centrum Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích, kde poznali zelený mikroskopický svět díky animovaného filmu v novém návštěvnickém centru Ponorka. Viděli ukázku Co je ve skutečnosti zvuk a pod binolupou si zkusili pitvu  švába amerického. Beze zraku se pohybovali ve slepé místnosti nebo navštívili expozici exkrementů a parazitů žijících ve střevech různých zvířat připravenou parazitology.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích uspořádala Leteckou noc s leteckými simulátory, předvedla výrobu a odpalování dýmovnice, příchozí mohli dále například poznávat výřezy mnohonásobně zvětšené mikroskopem, rozeznávat čichem nebo zjistili, jak se vyrábí sloní zubní pasta.