Na začátku pátečního večera se děti seznámily se spisovatelkou Boženou Němcovou. Představení paní spisovatelky probíhalo formou rozhovoru s paní reportérkou. Božena Němcová vyprávěla o svém dětství na Starém Bělidle, o sňatku a manželství s Josefem Němcem. Dojemně zavzpomínala na své děti. Paní reportérka neopomněla např. zmínit, že bylo po paní Boženě Němcové pojmenováno i velmi dobré letní jablko, které vyšlechtil Josef Eduard Proche.

Paní spisovatelka Němcová prováděla děti pátečním večerem čtením pohádky O Slunečníku, Větrníku a Měsíčníku. Četla vždy jen kousek pohádky, děti v návaznosti na děj pohádky plnily úkoly, které si pro ně připravily dětské knihovnice podvedením paní Jindřišky Bumerlové.

Neoddělitelně k této akci patří přespání v knihovně, to se u dětí těší velké radosti. Je to jejich velký zážitek.

V sobotu dopoledních hodinách si děti vyráběly z papíru koně.

Letošní ročník Noci s Andersenem byl velmi vydařený, děti odcházely druhý den domů velmi spokojené. A už teď se těší na příští rok.

Jana Lišková, Městská knihovna Tábor