V Táboře se koná pod taktovkou Městské knihovny Tábor. Opět jsme měli se možnost setkat s literaturou na zajímavých místech v podání těch nejlepších interpretů. Každé z pěti čtecích míst nabízelo unikátní atmosféru, vzniklou působením daného prostoru, energie účinkujících a čteného textu a samozřejmě i návštěvníků.

Masarykův domov hostil herce, režiséra a scénáristu Ondřeje Pavelku, kterého na začátku skvěle uvedla Zita Čechová. Na způsobu, jakým se Ondřej Pavelka zhostil čtení povídky Viktora Špačka z knihy Čistý, skromný život, byly znát dlouholeté zkušenosti z divadelních prken. A prostor divadelního ražení, jako stvořený k dramatickým zápletkám a doplněný transcendentální atmosférou Českobratrské církve evangelické, dotvářel nezapomenutelný literární zážitek.

Setkání s bývalým ředitelem Divadla Oskara Nedbala Karlem Daňhelem v Dobré čajovně se naopak odbývalo ve velmi komorním rázu. Jakoby se hlavní motivy čtení, cirkus a obyčejná lidskost a vzájemnost, zanechaly otisk i ve vnějším světě: čajovna byla plná úsměvů a poutavých historek z divadelního prostředí, které vyplňovaly přestávky mezi jednotlivými čteními z knihy Čhávata z manéže amerického romského autora Garyho G. Steela, jež uváděla a rekvizitami doprovodila báječná Karolína Kasperová.

Mnozí absolventi Gymnázia Pierra de Coubertina jistě zamáčkli slzu dojetí, když mohli opět po letech zasednout do lavic a vyslechnout bájný příběh z dávné Haliče v podání ředitele Husitského muzea Jakuba Smrčky s úvodem šarmantního Filipa Mattanelliho. V setmělé budově gymnázia s postupujícím večerem doslova ožívali uhrančiví mluvící hadi z knihy Báje o hadím srdci polského autora Radka Raka.

Čtení v prostorách sdružení Apla Jižní Čechy se neslo v tak vřelém a neformálním duchu, že by se tam člověk zdržel celý večer. Ze čtení Petry Pavlíkové z knihy Kde zrovna jsem Jhumpy Lahiri doslova dýchala atmosféra letního rozjímání, asi nejlépe definovaná úryvkem z dotyčné knihy: „Zaslechnu nějakou paní hrdě prohlásit: ,Dnešek je úžasný.´ A pán stojící za ní odpoví: ,Tahle čtvrť je úžasná vždycky.´“ Úvodu se bravurně zhostil Alexandr Karel Doubrava.

Putovní Pražírna tvořila dokonalý podkres k příjemnému posezení s Pavlou Jankovou Kohelovou nad knihou Život Vernona Subutexe Virginie Despentes. Návštěvníci si mohli u něčeho dobrého vychutnat u dobré kávy ponor do světa jednoho hudebního nadšence, kterému tak trochu ujel vlak, a zavzpomínat si na staré časy. O skvělý úvod se postarala Tereza Fuková.

Rádi bychom poděkovali všem předčítačům, uvaděčům a dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli a vytvořili tak společnými silami nezaměnitelnou atmosféru. A dík patří i Vojtěchu Moravovi Divadlu Dokola, Dobré čajovně, Evě Kotrčkové z Gymnázia Pierra de Coubertina, organizaci APLA Jižní Čechy, z.ú., Putovní Pražírně za poskytnutí prostor, Lence Greň z Jednoty za prodej knih a Městu Tábor za veškerou podporu, Ditě Folbergerové a Wendy Šimotové za krásné fotografie a především vám, kteří jste si udělali čas na toto výjimečné setkání s literaturou.

Noc literatury organizují už od roku 2006 Česká centra ve spolupráci s Českým rozhlasem, EUNIC Praha, zahraničními ambasádami v České republice a nakladatelstvím Labyrint.

Těšíme se na viděnou opět za rok. Tým táborské knihovny.

Jana Lišková