Mikuláš s čertem a andělem obchází dům od domu v předvečer svátku sv. Mikuláše (5.prosince) a nadělují dětem drobné odměny. Čert je symbolem trestu pro zlobivé a anděl s Mikulášem zastávají dobro.

Víte ale, kdo to vlastně byl ten sv. Mikuláš? 

Mikuláš se narodil někdy kolem roku 620 v Pataře (dnešní území Turecka) a byl milovaným a uctívaným biskupem. Po smrti svých rodičů veškerý svůj majetek rozdal chudým a potřebným a vydal se na pouť do Palestiny. Po cestě se zastavil v kostele ve městě Myra, kde hledali biskupa a usnesli se na tom, že jím bude ten, kdo první vstoupí do chrámu. Tím dotyčným byl právě Mikuláš.

Podle legend se Mikuláš staral nejvíce o lidi v nouzi a zvěsti o něm se šířily do celého světa. Po jeho smrti všichni svého oblíbeného biskupa hodně oplakávali. Ale i po své smrti se Mikuláš v předvánočním čase zjevoval a kladl chudým před dveře jejich domů dary.