Na akci se setkali zástupci územních samospráv, ale i představitelé poslanecké sněmovny a senátu, zástupci ministerstev, univerzit a dalších významných spolupracujících institucí a organizací v počtu 170 účastníků.

V závěrečné části bylo předáno ocenění „Nejlepší Dobrá praxe 2019“ Zdravému městu Tábor za příklad: Alternativní pohony v komunální technice.

Zdravé město Tábor suverénně zvítězilo mezi 26 zpracovanými příklady dobré praxe v hlasování o NEJ praxi Zdravých municipalit a regionů v Česku za rok 2019.

Cílem projektu „Alternativní pohony v komunální technice“ je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím využívání vozidel s alternativním elektropohonem a pohonem na stlačený zemní plyn (CNG).

U strojního vybavení je dále umožněno díky bateriovému pohonu snížení zátěže na lidský organismus obsluhy, kde je významně eliminována hmotnost zátěže, omezení vibrací a hlučnosti. Tato opatření umožňují i aktivní zapojení žen do využívání mechanizace, která v minulosti byla vhodná jen pro muže.

Michal Polanecký