Od bruselského stylu, který způsobem zdobení přesáhl čas a dodnes se vykazuje jemnou elegancí podpořenou užitím pastelových barev, objevíme na výstavě celý zástup dalších produktů, především váz úžasných tvarů a dekorů, ale i talířů a mís a nástěnných reliéfů. V hrdějovické dílně panovalo vynalézavé a tvůrčí prostředí, které sytili svými nápady výtvarníci, především Antonín Škoda a Karel Příhoda (nastoupili do výrobny v roce 1960), dvě velké osobnosti světa keramiky. Jejich realizované, rozvětvené návrhy snesou přízvisko – umělecké. Byť šlo o sériovou výrobu, můžeme si být jisti, že ve velkém množství se jejich práce nedochovaly. Síla zájmu lidí zdobit své domovy keramikou se postupem let snížila, část věcí se rozbila, ztratila anebo z bazarů, kde se po roce 1989 ocitla, zmizela turistickými stezkami do zahraničí. Takže výstava může být i výzvou pro všechny, kteří podobnou keramiku vlastní, aby ji šetřili a opatrovali.

Keramika žije!

Alšova jihočeská galerie svým nápadem uspořádat tuto výstavu z rozsáhlé a ceněné sbírky Evy Ballové získává tu nejvyšší pochvalu. V duchu naplňované linie, započaté už před více než půlstoletím v Bechyni, pokračuje doslova skvěle v pořádání podobných výstav v tomto s hlínou odedávna spjatém městě. Dnes si ale málokdo vzpomene, jaký zápas se před nedávným časem odehrál o záchranu muzea keramiky v Bechyni a nikdo už možná ani neví, s jakou vervou se do tohoto boje zapojil i místní rodák, známý kurátor výstav obrazů, spisovatel Pavel Šmidrkal, který si razancí svého jednání pohněval tehdejšího hejtmana Jihočeského kraje, Jiřího Zimolu.

Muzeum keramiky v Bechyni zůstává a dokonce bude mít nové sídlo a to je hlavní. Současná výstava potrvá až do konce září a každému, kdo ji zhlédne, přinese potěšení.

Ivan Černý