Za posledních 7 let, kdy za náš oddíl TOM Dumánci mezinárodní tábory pořádáme, je to zatím nejvyšší číslo, kterého se nám podařilo dosáhnout. Mladí lidé ze Španělska, Turecka, Chorvatska, Rumunska, Lotyšska a Slovenska se u nás sešli díky školení „Be the leader!“ pod záštitou programu Erasmus+.

Školení pro pracovníky s mládeží jsou v rámci programu Erasmus+ častou aktivitou. Lidé, kteří jsou jakýmkoli způsobem zapojeni do práce s dětmi a mládeží, se na takových akcích scházejí a získávají nové znalosti a dovednosti. Málokteré školení má ovšem tak velký prostor pro převádění poznatků do praxe jako právě to naše. Protože je projekt spojený s táborem, staví se jeho účastníci do role táborových vedoucí a zkoušejí si sami organizování programu pro děti se vším všudy – od pečlivé přípravy až po závěrečné zhodnocení.

Letos „Erasmoví“ vedoucí zorganizovali hru Cestování, kdy děti „cestovaly“ mezi jednotlivými zeměmi, hrály hry typické pro dané země a poznávaly jejich jazyky a tradiční jídlo. Vyvrcholením různých menších společných her pak byly dvouhodinové aktivity, které účastníci sami připravili a vedli. Pro zájemce, kteří měli chuť se zapojit ještě po programu, byl pak asi nejkrásnějším zážitkem les plný světlušek, které jsme tiše obdivovali při noční hře.

Kromě práce s dětmi se účastníci učí také typické táborové dovednosti. Pro mnohé z nich – ač dospělé – je to často vůbec poprvé, co jsou součástí letního tábora a užívají si tedy jeho atmosféru plnými doušky. Někteří poprvé v životě jedou v kánoi, sbírají houby, štípají dříví, jdou po lese bosí, rozdělávají táborák nebo třeba spí pod širákem. Budují si tak lepší vztah k přírodě a skrze spoustu nových zážitků také lépe poznávají sami sebe.

Nejen pro dospělé, ale hlavně pro děti, je mezinárodní tábor výbornou zkušeností. Díky poznávání nových jazyků, zvyků a pohledů na svět se učí být otevřenější a chápavější. Snaha dorozumět se v angličtině, anebo alespoň rukama-nohama, zase výborně trénuje jejich komunikační dovednosti. Zároveň zjišťují, jak důležité je angličtinu ve škole „neflákat“. Zdaleka nejdůležitější je pro ně ale pocit, že mají skutečné kamarády v jiných zemích – snad díky tomu v budoucnu snáze odolají xenofobním názorům, se kterými se budou setkávat.

A právě proto plníme už sedmý rok naše tábořiště pestrou skupinou dětí a mládeže z různých zemí – protože je podle nás důležité už od dětství poznávat nejrůznější lidi a kultury, vylézat ze své sociální bubliny a poznávat svět nezprostředkovaně, sami za sebe.

Marie Svobodová, oddíl TOM Dumánci