Během dekády se tu uskutečnilo celkem 46 výstav, na kterých se spolupodílelo 64 vystavujících výtvarníků z Čech i zahraničí.

Grant posloužil také na dovybavení výstavních prostor. Nakoupili se lavice pro návštěvníky galerie i na vstupní chodbu. Přibyly dřevěné stojací věšáky, instalační stojany a dvě figuríny pro výstavní účely.

Jihočeský kraj uhradil celkem 70 procent celkových nákladů.

David Blažek