Je to již letitý problém, který není radikálně řešen. V lokalitě, zejména v ulici Zborovská, v okolí školy se již nedá klidně žít. Dokonce to jde tak daleko, že někteří uvažují nebo realizují prodej svých bytů a stěhují se jinam. Ohánět se neustále nesmyslným zákonem o ochraně havranů je jen argument pro toho, kdo nechce problém řešit.

Když nelze havrany střílet (je to trestné), tak proč se včas před hnízděním nesejmou jejich hnízda, a to i opakovaně.

Havran není hloupý a když mu jeho hnízdo lidé shodí, odletí stavět hnízdo jinam. Na závěr vám zasílám v příloze několik fotek a "doporučuji" zejména ochráncům přírody parkovat ve výše zmíněné ulici, nebo učit ve škole při celodenních zavřených oknech. Váš občan Ing. Josef Havle, bytem na Pražském sídlišti.

J. Havle