Noc kostelů v Klokotech tradičně zahájily klokotské zvony, jejichž zvuk navodil krásnou atmosféru pro všechny návštěvníky tohoto nádherného poutního místa. Během celého večera si návštěvníci mohli prohlédnout interiér kostela i kaplí v ambitech. Mnozí návštěvníci využili příležitosti zapálit svíčku a v tichosti zavzpomínat na své blízké nebo svěřit svá přání či poděkování Panně Marii. Byl přichystán i program pro děti, každý návštěvník mohl ochutnat klokotský perník ve tvaru kostela a každý mohl zapsat své dojmy do kroniky. V ambitech se mohli návštěvníci občerstvit nebo si v krámku zakoupit upomínkové předměty. V programu byly dva body, které přitahovaly větší pozornost. Jednak to bylo pásmo Rozsviťte, jabloně - hudební pásmo a básně Karla Šiktance (Heinovské noci) a dále komentovaná prohlídka kostela a celého areálu. Ta byla asi nesledovanějším bodem celého programu. Počasí bylo nádherné a slavnostní požehnání bylo příjemnou tečkou této tradiční akce.


Petr Peroutka