V pátek 26. listopadu začal první předvánoční prodej výrobků klientů našeho stacionáře.

Další proběhnou ještě 3. s 10. prosince vždy od 11:30 hod do 14:30 hod.

Prodej probíhá z důvodů epidemiologické situace venku před budovou vedle hlavního vchodu. Prodej zajišťují kolegyně Mgr. Kristýna Šichová a Monika Floriánová.

Všichni jste srdečně zváni a posílám také pár fotek výrobků.

Mgr. Petr Brázda