Dovolte nám, abychom se představili. Ve městě Bechyni jsme známí pod názvem: „Nová škola". Škola byla otevřena roku 1964 a od té doby prošla několika rekonstrukcemi. V současnosti jsme o jedno patro vyšší než byly původní budovy, a proto máme nyní více odborných učeben.

Naším zaměřením ve školním vzdělávacím programu je dramatická výchova, která se vyučuje na 1. stupni. Protože jsme město keramiky, i my se věnujeme v keramické dílně tomuto řemeslu. Ve volném čase mohou žáci navštěvovat mnoho dalších kroužků.

Všechny učebny máme moderně vybavené a disponují interaktivními tabulemi. Školu navštěvuje 200 žáků. Jsme zapojeni do několika projektů (Děti do bruslí, Mléko a ovoce do škol, Šablony II,Léto plné zábavy – příměstské tábory, třetí a čtvrté třídy jezdí na kurzy plavání do Srní na Šumavě).

V areálu školy je moderně vybavená školní družina, rekonstruovaná tělocvična, cvičná kuchyňka a velká jídelna. Součástí pozemku je zahrada určená k pěstování ovoce a zeleniny, relaxační a odpočinková zóna, kterou využívají zejména děti prvního stupně a školní družiny. Na poslední části pozemku letos vznikne multifunkční hřiště.

Mgr. Milan Petr

ředitel Základní školy Bechyně