Na naší škole ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 jsme zvyklí pořádat během roku mnohé doplňkové aktivity, které mají zpříjemnit a zatraktivnit běžnou výuku. Tyto aktivity jsou v klasickém provozu často založeny na spolupráci mezi různě starými dětmi nebo na spolupráci s rodinou. Jejich uskutečnění je v nyní nastoleném koronavirovém režimu poněkud obtížnější. Toho jsme se ale nezalekli a řekli jsme si, že když se můžeme online učit, můžeme tak alespoň částečně naplnit i další školní aktivity. Ve 4.A jsme si tudíž domluvili tradiční spolupráci s partnerskou třídou 9.A. Její žáci si pro nás připravili krásnou prezentaci o vánočních zvycích a zajímavostech z celého světa. Spojili jsme se s nimi v naší třídě přes interaktivní tabuli smartboard a pomocí programu Teams, který využíváme jinak na distanční výuku, jsme se spolu setkali. Následně jsme si spolu prošli kvíz, který nám deváťačky po odpovědi na každou otázku vyhodnocovaly. Školou se tak rozléhalo různě silné jásání podle toho, jak kdo zvládl odpovědět. I když jsme se viděli jen díky technice, moc nás to bavilo a oživilo to naši práci.

Jinou běžně dělanou aktivitou bývá společná akce dětí a rodičů. Tuto aktivitu jsme si též dopřáli díky programu Teams, ovšem připojeni jsme byli večer ze svých domovů. Ve škole dostali žáčci balíček s materiálem na společné vánoční tvoření, večer jsme se spolu setkali a vyrobili jsme si krabičku na dárek a přáníčko. Přitom jsme si popovídali o tom, co kdo před Vánoci dělá a naladili jsme se na přicházející svátky.

Předvánoční povídání o zvycích a tradicích se nám hodilo i při výrobě betlému. Ten jsme započali v loňském roce, letos do něj přibyly další postavičky. Vyrábíme jej z plechovek, které nám dávají ve školní jídelně a z odstřižků látek, které nám darovala táborská Dita. Děti se tak učí i to, že je dobré materiál recyklovat a že může posloužit vícekrát. Pan školník nám k některým postavičkám vyrobil dřevěné stojánky a betlém byl vystaven v hale školy, kde uvítal každé ráno příchozí školáčky. Jeho výroba byla součástí E-twinningového projektu, který jakožto hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise využívá ke komunikaci svůj internetový portál. Do něj se zapojila i třída 4.B, která svůj betlém vyrobila z papíru a rumunská škola, na jejíž prezentaci výrobku se těšíme po Vánocích. Fotka betlému byla též použita k výrobě elektronického přáníčka pro partnerské školy z projektu Erasmus + z Itálie, Portugalska, Španělska, Turecka a Bulharska.

Veškeré aktivity měly dětem zprostředkovat význam a tradice adventu a Vánoc, zároveň obohatily naši spolupráci v rámci mezinárodního E-twinningového projektu a evropského projektu Erasmus, který se snaží mimo jiné o šíření tradic a kultury zúčastněných zemí a o spolupráci různě starých dětí a rodičů v rámci svých škol.

Zbývá jen všem žákům, jejich rodičům i všem ostatním lidem popřát hlavně zdraví a doufat, že se v novém roce situace vrátí k normálu a budeme se moci zase normálně scházet u společných aktivit.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Mgr. Jana Bičišťová