Tentokrát se zde nebude psát, jak se akce vydařila na výbornou, že vstup byl dobrovolný a každé dítě a rodič dostal něco k zakousnutí a pití, co hrdlo ráčí, protože v dnešní době to takto probíhá na všech akcích. A že přišlo 13 dětí, z toho polovina byly děti pořádajících, to se vůbec nebude rozmazávat v novinách, které mají jen pár listů.

Tato pohádka byla pozvána za účelem rozhořčit všechny občany ve vsi a naivně doufajíc, že nikdo nepřijde. Objednána byla za úplatu jen 3 tisíc korun, protože spolková kasa se již nemůže dovřít. Cílem tohoto představení bylo narušit běžný chod obce, jako je pálení listí na zahradě, sečení v brzkých ranních hodinách, sledování youtuberů a Esmeraldy, psaní hejtů a přidávání hashtagů a v neposlední řadě stalkování sousedů.

Nervozita panovala do poslední chvíle, aby nikdo na představení nepřišel. Velké díky patří uvědomělému občanovi, který pár dní před představením přelepil plakát s pozvánkou na divadlo. Naštěstí den po divadle předmět doličný opět sundal. Samozřejmě byly z připínáčků sejmuty otisky prstů, takže se ví o jakého vandala se jedná. Příště bude tato osoba kontaktována osobně a požádána o podobnou službu.

Jana Hejná