Po vypuštění dravce do koruny stromů, kde sedělo několik havranů, nejprve mezi nimi započal neklid, někteří odletěli, ale většina si zvědavě dravce prohlížela. Káně se usadila do větví a viditelně byla množstvím ptáků překvapena. Za několik minut si oba druhy na sebe bez zájmu přivykly a navzájem se ignorovaly.

V tak nepřirozených podmínkách není tento dravec schopen lovit. Toto káně pro svoji klidnou povahu je vhodné pro začínající sokolníky. Přesto místo, kde se havrani v Táboře vyskytují, by nebylo vhodné ani pro lov-plašení jinými druhy dravců.

Jako myslivec a fotograf zvěře a přírody si myslím, že již zpočátku toto rozhodnutí o vypuzení havranů z těchto lokalit v Táboře bylo předem neproveditelné.

František Novotný