Ve výstavních sálech Staré táborské radnice vzniká výstava mapující život a význam velkého husitského válečníka. Úvodní animovaný film z dílny Jana Míky, zajímavé artefakty ze sbírek Husitského muzea, věrné repliky zbraní a válečných strojů, dioramata, komiksy, obrazy a hry odvyprávějí příběh hejtmana Jana Žižky ve vší jeho spletitosti v kontextu doby, ve které se zrodil.

„Hlavní ideou výstavy je pochopit epochu, ve které se Žižkův příběh odehrává, a přiblížit husitskou revoluci včetně jejích příčin i následků. A to vše prostřednictvím života jedné z nejvýraznějších postav tohoto hnutí,“ shrnuje výstavu její kurátor a ředitel muzea Jakub Smrčka.

Šest témat i animovaný film

Výstava je členěna do šesti tematických okruhů. Úvod do děje představuje animovaný film Jana Míky, který namluvil herec Dejvického divadla David Novotný. Zároveň návštěvníka už předem staví do role hodnotitele, který by měl na konci výstavy rozhodnout, kam Žižku zařadit. „Byl Žižka spíš hrdina nebo padouch? Jaké okolnosti ho vedly k jeho činům, jakou měl motivaci, to jsou otázky, které by si měl návštěvník klást a zároveň na ně prostřednictvím vystavených exponátů, doprovodných panelů i interaktivních prvků hledat odpovědi,“ přibližuje koncept výstavy Martina Svobodová, která se společně s manželem Janem podílí na scénografii, společně s pracovníky muzea pak i na vizuální a obsahové stránce projektu.

Druhá část nás seznámí se Žižkovým dětstvím, původem i rodokmenem, přiblíží jeho odchod z rodné tvrze, zapojení do lapkovské družiny i první vojenské zkušenosti doma a v zahraničí. To vše na pozadí bouřlivých událostí tehdejší Evropy včetně očekávání blízkého konce světa. Třetí, kratší část je doslova chodbou a vstupem do Žižkova nového života v návaznosti na setkání s myšlenkami Jana Husa. Bodem zlomu jsou i další události prezentované v oddílu čtvrtém. „Jako přelom náboženské revoluce v její násilnou fázi lze vnímat první pražskou defenestraci, které se zúčastnil i Jan Žižka. Jeho historická chvíle měla přijít vzápětí,“ dodává Jakub Smrčka.

V páté místnosti už se rodí velký vojevůdce a nikdy neporažený velitel, který vede svoje boží bojovníky k vítězství nad Antikristem. A to i za cenu řady kontroverzních rozhodnutí a činů. „Návštěvník je opět konfrontován s myšlenkami, pohnutkami i činy a vnitřně rozhoduje o Žižkově pozici při pomyslném posledním soudu. V následující místnosti totiž kromě smrti vojevůdce čeká model vah a miska s fazolemi, které po vhození do jedné z nádob vychýlí jejich jazýček na stranu dobra či zla,“ prozrazuje jeden z interaktivních prvků výstavy muzejní pedagožka Kateřina Nimrichtrová.

Slavnostní otevření výstavy bylo naplánováno na březen, z technických a personálních důvodů bylo muzeum nuceno zahájení posunout o měsíc. Vernisáž je tak připravena na čtvrtek 25. dubna od 17 hodin. Výstava potrvá od 26. dubna 2024 do 11. května 2025. Projekt je uskutečněn za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Husitské muzeum v Táboře