O obřích a tajemných kamenech, které se nacházejí v rakouském regionu Waldviertel u města Gmünd, jen pár kilometrů od česko-rakouské hranice, jsem se poprvé dočetl v dnes již neexistujícím časopise Fantastická Fakta před více než dvaceti lety. Až v nedávné době jsem měl cestu okolo, a tak jsem neváhal přírodní park Blockheide navštívit.

Výletu jsem rozhodně nelitoval. Přírodním parkem vede několik turistických okruhů, které pohodlně projdete za dvě a půl až tři hodiny. A tak návštěvu mohu doporučit každému, kdo se v blízkosti tohoto parku bude pohybovat a má zároveň rád zajímavé přírodní památky. Správnou cestu k branám přírodního parku Blockheide ukazují směrovky.

Ihned za vstupem do parku se objeví seskupení balvanů, kterým vévodí kolosální Čertovo lože (Teufelsbett). O kousek dál se táhnou úchvatné pasáže, kde se otevřené louky střídají s roztroušenými kameny. A přímo tudy prochází patnáctý poledník východní délky. Meziprostor dále vyplňuje skvěle zakomponovaný malý rybník s břehy vroubenými žulovými pecny. Zdejší atypické přírodní scenérie odpradávna sváděly k mnoha pověstem o jejich původu.

Romantizující vlna předminulého století následně odstartovala sérii hypotéz, které jim přisoudily roli dávných kultovních míst nebo megalitických monumentů. Do říše lokálních pověstí se vypravíme na zhruba čtyřkilometrovém okruhu Stezky mytologie. Další tematicky zaměřené trasy jsou zasvěceny proměnám přilehlé krajiny, těžbě a zpracování žuly či všeobecně naučně poznávací stezce s logem v podobě slunéčka sedmitečného.

Trasa mne nejdříve přivedla k mohutnému kameni svatého Kryštofa. Tady prý dotyčný světec díky svojí ohromné fyzické síle zahnal nazpět do pekel podlého ďábla. Poté jsem absolvoval etapu, kde se důmyslně schované viklany míjely se zastávkami věnovanými místním kameníkům. Neboť kromě pěstování brambor tady šanci k obživě představovalo uplatnění při těžbě žuly. A dodnes zde fungují lomy.

Jakožto velkého milovníka přírody a historie, které toto místo dokonale snoubí dohromady, mne uchvátilo natolik, že během příštího léta se tam plánuji vrátit a poznat ho hlouběji.

Petr Paulů