Josef Skupa se narodil ve Strakonicích v hostinci U Varausů (později U Švehlů) 16. ledna 1892. Otec byl četnický strážmistr v Blovicích a pak v Chanovicích. Poté se rodina přestěhovala do Plzně.

Dětství  Josefa  Skupy je spojeno také s obcí Mladějovice na Strakonicku, kde odehrál svá první loutková představení. Josef Skupa tu trávil prázdniny u strýce - učitele Kubeše (v bývalé škole v Mladějovicích je dnes volně přístupný koutek věnovaný právě Josefu Skupovi. A před budovou školy stojí sochy Spejbla a Hurvínka). V Mladějovicích vychodil Josef Skupa i 5. třídu. Zde se také poprvé setkal s loutkami tehdy známých postaviček Škrholy a Kašpárka. Začínal zde hrát dětem v divadle složeném z papírových beden.

První představení bylo o tom, jak dva kluci lezli na hrušku a jeden z nich z ní spadl dolů. Babička, kterou měl Josef Skupa ve Štěkni, koupila malému Josífkovi dvě opravdové loutky, rytíře a Kašpárka, k nim přibyla doma udělaná papírová čarodějnice a malí kamarádi jako diváci se měli na co těšit.

Obec Mladějovice se k těmto Skupovým divadelním začátkům hlásí mimo jiné tím, že zde působí ochotnický spolek a také pořádá pro veřejnost různá představení. 

V Plzni založil Josef Skupa v roce 1930 Plzeňské loutkové divadlo, později nesoucí název Divadlo Josefa Skupy. Zde se poprvé objevuje postava Spejbla, kterou v roce 1920 vytvořil řezbář Karel Nosek a Hurvínka řezbáře Gustava Noska v roce 1926. Gustav Nosek vyřezal v roce 1930 i třetí postavičku, a to Máničku.

Josef Skupa zemřel mladý 8. ledna 1957, přesto si stačil vychovat svého nástupce Miloše Kirschnera.

Za články a fotky děkujeme Janu Malířskému, Aleně Hrdličková, Ivaně Řandové a Divadlu S+H