Její snové a fantaskní obrazy nezůstanou v lázních viset navždy, ale jen do 10. listopadu a vůbec nebudou daleko od očí návštěvníků lázeňského domu Olga, kde se usídlily. Pojetí vernisáže se vymykalo zvyklostem, místo obvyklého hudebního vstupu recitovala herečka Lucie Ottová vlastní verše a přednes spojila s pohybem, čímž účinně navázala citový vztah s publikem.

Obrazům se na místě vyznala herečka Jiřina Daňhelová, která mluvila o tom, že porozumět výtvarnému sdělení malířky vyžaduje nějaký čas soužití s jejím dílem. Avšak nezazpívala, to až 16. listopadu v 17 hodin v Obrazárně Želeč, kam se obrazy Evy Toulové přestěhují a stanou se součástí rozsáhlých oslav sedmých narozenin známé galerie. Nakonec byla pokřtěna knížka veršů herce Národního divadla Petra Baťka, Výkřik motýla, kterou Eva ilustrovala v jemné rezonanci s textem. Tři mladé ženy, tři umělkyně, naplnily lázeňským hostům podvečer kouzlem slova a barvy jinak, než bývá jindy zvykem.

Pavel Šmidrkal