O víkendu se navážely loutky, hračky, knihy a velmi pečlivě se zavěšovaly obrazy, do vitrín ukládaly ilustrace a fotografie. Návštěvníci výstavy zhlédnou nejen část díla velikána české kultury, Jiřího Trnky st., ale také práce jeho pozapomenuté manželky, spisovatelky a ilustrátorky Heleny Chvojkové a rovněž dílo jejich syna, architekta Jiřího Trnky ml. a jeho manželky Heleny Trnkové- Veselé, kostýmní výtvarnice. V programu vystoupí Jakub Trnka (sólová hra na bicí) a bude pokřtěna publikace Jiří Trnko, mám Tě rád, která spatří světlo světa jen den před akcí. 

Krátké životopisy těch, které v den vernisáže v Želči potkáme:

Jiří Trnka st., manžel Heleny Chvojkové- Trnkové
Jiří Trnka patří k velkým a významným osobnostem české kultury, proslavených v celosvětovém měřítku: jeho tvorba je nesmírně rozsáhlá a bohatá. Narodil se 24. února 1912 v Plzni a zemřel v roce 1969 v Praze. Bývá uváděn jako umělec mnoha profesí: malíř, ilustrátor, loutkař, spisovatel, režisér, scénograf, sochař. Působil také jako profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.  Za svého života získal doma i v zahraničí mnohá ocenění. Ilustroval více než padesát knih, přeložených do mnoha jazyků, natočil celou řadu animovaných filmů, promítaných po celé planetě. Je považován za zakladatele širokého rodu Trnků, jehož jedné větvi je věnována tato výstava. Byl za svého života dvakrát ženatý a měl pět dětí. 

Helena Chvojková – Trnková, manželka Jiřího Trnky st., matka Jiřího Trnky ml.
Narozená 27. října 1914 v Linci. Studovala reformní reálné gymnázium a poté Státní uměleckoprůmyslovou školu v Praze u prof. Zdeňka Kratochvíla, absolutorium v roce 1936. Při studiích se sblížila s Jiřím Trnkou st., za kterého se v roce 1937 provdala a stala se matkou jeho tří dětí: Zuzany (1938, provdaná Ceplová), Jiřího (1940)  a Heleny (1945, provdaná Trosterová). Už v době studií kreslila ilustrace pro Lidové noviny, České slovo a Evu. V roce 1940 vydala knihu Zuzanka objevuje svět (Melantrich, ilustrace Jiří Trnka st.) a v roce 1965 knihu Život je příležitost k lásce (Čs. spisovatel). Mj. také vyzdobila svými obrázky román Marie Majerové Robinsonka a podílela se obsahu knížky Růženy Trnkové, Můj syn. Svůj život z velké části věnovala rodině, manželovi a výchově dětí, během let uspořádala několik výstav vlastních děl. 

Ing. arch Jiří Trnka ml.,  syn Jiřího Trnky st. a manžel Heleny Trnkové – Veselé
Narodil se 16. ledna 1940 v Praze Košířích. Po maturitě v roce 1957 studoval České vysoké učení technické, fakultu architektury, kde promoval v roce 1963. Poté pracoval ve Státním typizačním ústavu, odkud přestoupil do Pražského projektového ústavu. Zemřel v roce 2003. Zanechal po sobě rozsáhlé a významné architektonické dílo. Po svém otci zdědil i manuální zručnost a nápaditost, uplatněnou např. při zhotovování hraček. Citově byl vázaný také k Plané nad Lužnicí, kde podle vlastního návrhu vybudoval chatu na břehu řeky Lužnice, kterou rodina dodnes užívá.

Helena Trnková – Veselá, snacha Jiřího Trnky st., manželka Jiřího Trnky ml.
Profesní život začala v roce 1963 nástupem do Studia loutkového filmu v Praze, v jehož čele stál, Jiří Trnka st. Pracovala zde jako kostymérka a v rámci příprav na výstavu EXPO 67 (Montreal) se poznala s Jiřím Trnkou ml., svým pozdějším manželem, otcem jejich tří dětí: Jirkou, Jakubem a Helenou. Od roku 1983 byla zaměstnána v Národním divadle, s pracovištěm v budově Smetanova divadla, dnes Státní opera. Od roku 1994 podnikala, provozovala obchod s látkami, kde nabízela i vlastní textilní výrobky. Bere život s nadhledem, známá je svým osobitým humorem a přes svůj věk zůstává stále činorodá. 

Jiří Trnka nejml.,  syn Jiřího Trnky ml. a Heleny Trnkové- Veselé
Po ukončení studií na Vysoké škole chemicko technologické v Praze pracoval ve farmaceutické společnosti v Roztokách u Prahy, později přestoupil jako specialista na biotechnologie do firmy Sutec. Nyní je IT manažerem holandské společnosti Raben Logictic Czech. Procestoval řadu zemí, ve kterých pořídil celé soubory fotografií. Nerad je označován za fotografa, jde podle jeho slov jen o zálibu, která však nese znaky profesionální práce. Je (zatím) svobodný. 

Helena Trnková, dcera Jiřího Trnky ml. a Heleny Trnkové- Veselé
Po ukončení studii byla zaměstnána v propagačním oddělení podniku Klenoty Praha jako výtvarnice. Od roku 1992 podniká, vytváří grafické návrhy (např. knižních obálek), zabývá se designem interiérů a věnuje se volné tvorbě. Hraje na klavír a zpívá. Při pohledu na větvení talentu a jeho uplatnění, lze Helenu Trnkovou považovat za nositelku mnoha spojnic s Jiřím Trnkou st., kterého však jako svého dědečka nikdy nepoznala. Je vdaná, matka dvou dětí. 

Jakub Trnka, syn Jiřího Trnky ml. a Heleny Trnkové – Veselé
Po ukončení studií nastoupil jako IT manažér logistické společnosti SETTO. Posledních deset let se etabluje na poli vrcholného managmentu. Stal se jednatelem a generálním ředitelem nadnárodní společnosti Raben v Čechách a na Slovensku. Ovládá hru na několik hudebních nástrojů (stejně jako jeho dědeček Jiří Trnka st.) a má vlastní hudební studio. Jako hráč na bicí je dlouhá léta členem legendární táborské bluesové skupiny Černý mosty. Je ženatý, otec tří dětí.

Rozsáhlý projekt podpořil: Jihočeský kraj, Obec Želeč a České přístavy a.s. Děkujeme!

Zdeněk Smolík