Pak už ale přišel covid a tím pádem jsme mohli pokračovat jen v některých aktivitách, které byly uskutečňovány během výuky, v tomto složitém období byly i ony z části přesunuty do on-line prostoru. K druhému projektovému roku 2020/2021 proběhla v prostorách budovy městského úřadu na Žižkově náměstí výstava fotek a některých projektových aktivit. Současně jsme na ní veřejnost seznámili s e-Twinningovým projektem žáků loňské 4. A – KODLAHAMA, na kterém spolupracovali s žáky z Turecka, Rumunska a Itálie.

Díky prodloužení projektového období pokračujeme v práci i v letošním roce. Od 24. 10. - 30. 10. se tak mohli zúčastnit žáci a pedagogové naší školy setkání v tureckém Izmiru. Jeho tématem byl Pop–art. Žáci nemohli sice bydlet v hostitelských rodinách, měli zato však více možností seznámit se vzájemně s dětmi z dalších partnerských zemí, se kterými byli společně s učiteli ubytováni. Celé dny však trávili zejména v partnerské škole, ve středních uměleckých školách, na workshopech, v muzeích a galeriích. Věnovali se i poznávání pro nás exotické architektury, navštívili mešitu, bazar.

Využili a rozšířili si své jazykové znalosti, propagovali svou vlastní školu, své město, region a svou zemi. Na oficiálních setkáních s řediteli škol a s představiteli měst předali krásné propagační předměty, které pro nás zajistila paní místostarostka Olga Bastlová.

Děti si na školní akci našly nové přátele, navštívily s nimi např. místo, kde strávila konec života panna Marie, jeden ze sedmi divů světa - Artemidin chrám v Efesu, projely se na lodi kolem pobřeží rybářského městečka Foca, prohlédly si přírodní park Sasali. Zajímavým zážitkem byla pro všechny zúčastněné i oslava výročí založení Turecké republiky, které se slavilo 29. 10. Centrum Izmiru bylo neméně krásné a se svým bazarem všem umožnilo zážitek z mnoha vůní, zvuků a barev.

Pokud to situace dovolí, setkají se další děti s novými kamarády na konci listopadu ve španělském Ibi, tématem následující mobility by mělo být umění sportovní – Sport in Art.

Do konce projektu zbývá jen doufat v poslední mobility na jaře roku 2022, kdy by měla naše škola navštívit bulharské město Veliko Tarnovo a portugalskou Madeiru.

Za tým projektu Erasmus + na ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570

koordinátorka projektu Mgr. Jana Bičišťová