Letos se na sběrném dvoře v 10 hodin dopoledne sešlo asi třicet dobrovolníků, z toho 18 dětí, ti se rozdělení do skupinek pustili do práce v okolí obce na pěti různých lokalitách. Se svozem odpadu a rozvozem malých i velkých pracovníků pomáhalo nejen hasičské zásahové vozidlo ale i obecní automobil. Pravidelným sběrem bylo docíleno minimálního množství odpadků – letos šlo pouze o 15 černých pytlů (odhadem do 150 kg).

Mezi nejzajímavější nálezy patřily kšiltovka, starý hrnec, nákupní seznam či pár bot. Nejčastějšími úlovky se klasicky staly PET-lahve, plechovky od piva a energy drinků, obaly od fastfoodu či krabičky od cigaret. Díky pěknému počasí se letos stihli někteří účastníci v průběhu i opálit, následovalo malé občerstvení v podobě vuřtů na ohni s posezením u hasičské klubovny. I tentokrát hasiči spojili úklid se svozem železného šrotu, ten zajistilo odhadem dalších 10 členů SDH.

Sbor dobrovolných hasičů Košice