Kostel sv. Anny se nachází se zhruba 5 kilometrů od centra města. Ke kostelu dojedete po asfaltové silnici. Najdete tu i lavičku a tabuli s vysvětlivkami. Zdivo kolem kostela je dodnes patrné, i když se na mnoha místech bortí.

Roku 1518 zde kapli postavili františkáni. Od roku 1575 byla poustevnou františkánů. Přistavěnou lodí  byla kaple v roce 1692 rozšířena na kostel. V letech 1716 až 1718 zde byla městem přistavěna fara a nakonec i hospic, který vedli františkáni. Kolem obvodní zdi vedla Křížová cesta.

Sv. Anna se stala brzy oblíbeným poutním místem. Pod kostel spadala i kaple sv. Šebestiána u Myslivny. Oblast kostela byla zahrnuta po II. světové válce do hraničního pásma a všechny stavby byly zničeny. Dnes tam najdeme jen zbytky kostela a opodál symbolický hřbitov ze vztyčených nalezených náhrobních kamenů a s velkým dřevěným křížem.

Na místě kostela svaté Anny byla nejprve v roce 1518 postavena kaple Kalvárie, která byla několikrát upravována. V roce 1561 byla vyzdobena a v roce 1684 k ní byla přistavěna věž. Teprve v roce 1691 se z ní stal po dalších úpravách kostel. V roce 1781 byla přistavěna fara. Cestu ke kostelu lemovaly kapličky křížové cesty.

Počátkem 20. století žilo v rozlehlém Horním Pelhřimově, kam kostel svaté Anny, spadal, 150 obyvatel. V blízkosti se nacházel zámeček, který později sloužil jako restaurace, a v roce 1909 byla na Zelené hoře postavena rozhledna. Původně se měla jmenovat Nová rozhledna, na podnět místních německých nacionalistů byla nakonec pojmenována po Otto von Bismarckovi. Místo se tak stalo turistickým lákadlem nejen pro obyvatele blízkého Chebu. U kostela byl zřízen hřbitov, a v blízkosti byla postavena škola.

V roce 1939 byla oblast vysídlena. Stalo se z ní vojenské cvičiště. Během druhé světové války byl kostel poškozen a poničen. Po skončení války, a odsunu německého obyvatelstva nebyla obec již dosídlena. Z celé oblasti se stalo hraniční pásmo. Kostel dlouho chátral, spolu s ostatními objekty, které přežily válku. Obec oficiálně zanikla až roku 1960. K demolici kostela došlo v roce 1967. Z kostela se dochovaly pouze zbytky obvodového zdiva.

Poblíž je také památník obětem I. světové války. Na místě kostela jsou viditelné základy a části sklepení.

Zaslal Miroslav Šindelář. Děkujeme.